46914_607731349243890_1434675955_n

การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมพม่า ในงานเทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานราชพฤกษ์ เชียงใหม่

การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมพม่าโดยนักศึกษาภาษาพม่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชาวพม่าที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานราชพฤกษ์ เชียงใหม่ ในงานเทศกาลดอกไม้บาน  โดยงานนี้มีการแสดงทั้งรำพม่า แฟชั่นชุดพม่ายุคต่างๆ การแสดงชุดชาติพันธ์กะเหรี่ยง ฉาน กะฉิ่น และการแสดงการละเล่นของชาวพม่า

« 1 of 2 »