10

นักศึกษาวิชาภาษาพม่ารุ่นแรกไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมพม่า ณ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

นักศึกษาวิชาภาษาพม่ารุ่นแรกจำนวน 8 คนได้ไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมพม่า ณ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน  จากการทำ  MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง

« 1 of 2 »