ลงเว็บคณะ

เสวนาวิชาการ “เฮินไต” ในเมิงม่าน

 

ศูนย์เมียนมาร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่อง “เฮินไต” ในเมิงม่าน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 14 กันยายน 2559 13.00-16.00 น. ห้อง HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม  โทร 053-943276  อีเมล์ myanmarcenter@cmu.ac.th, myanmarstudycentercmu@gmail.com