8

ศูนย์เมียนมาร์ร่วมพิธีเปิดงานพม่าระยะประชิด 2

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ศูนย์เมียนมาร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานพม่าระยะประชิด 2 (Myanmar Up-Close2) ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อ.ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์ และ อาจารย์ Yamin Shwesin Htaik เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิด

โดยนิทรรศการพม่าระยะประชิด2 จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 16 ตุลาคม 2559 เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น (ยกเว้นวันจันทร์)