2

เปิดโครงการฝึกอบรมการสอนภาษาไทยให้แก่คณาจารย์จาก MUFL

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการสอนภาษาไทยให้แก่คณาจารย์จาก University of Foreign Languages, Mandalay (MUFL) โดยได้รับการสนันสนุนจากหน่วยงาน TICA กระทรวงต่างประเทศ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม HB 7211