28

เปิดประตูสู่มนุษยศาสตร์ Open House 2559

สาขาวิชาภาษาพม่าและศูนย์เมียนมาร์ ร่วมจัดบูธในงาน เปิดประตูสู่มนุษยศาสตร์ Open House 2559 โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาฯและศูนย์เมียนมาร์ รวมทั้งการเปิดหลักสูตรใหม่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560

นอกจากนี้ยังมีการแสดงเปิดงานโดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวพม่าจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 ณ โถงอาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่