49

ร่วมงานกฐิน 2559 ณ วัดทรายมูล(พม่า)

สาขาวิชาภาษาพม่า ร่วมกับศูนย์เมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดต้นกฐิน และแห่กฐิน ณ วัดทรายมูล(พม่า) จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2559

« 1 of 2 »