17

ร่วมงาน 69 ปี วันเอกราชแห่งเมียนมาร์

คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาพม่า และศูนย์เมียนมาร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมงาน “69ปี วันเอกราชแห่งเมียนมาร์” โดยมี Mr. Kaung San Lwin กงสุลใหญ่แห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดงาน และมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

ภาพจาก http://www.prcmu.cmu.ac.th/activity_detail.php?act_id=5051