17021541_1820312901554470_6106913261650971809_n (2)

เสวนาวิชาการ “เมียนมาร์วาณิชในดินแดนล้านนา”

ศูนย์เมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง
“เมียนมาร์วาณิชในดินแดนล้านนา”
วิทยากร ดร.ธัญญารัตน์ อภิวงค์ จาก ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง HB7802
อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 053943276   
อีเมล์ myanmarstudycentercmu@gmail.com