20401089_1808567219161086_136402313_n

เสวนาวิชาการ “เล่ห์ลุนตยา: มนตร์เสน่ห์ของพม่าสู่นวนิยายไทย”

ศูนย์เมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่อง
“เล่ห์ลุนตยา: มนตร์เสน่ห์ของพม่าสู่นวนิยายไทย”
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้อง HB7801 อาคาร HB7
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 13.00-16.00 น.
วิทยากร คือ นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ ผู้เขียนนวนิยายเรื่อง “เล่ห์ลุนตยา”
ผู้ดำเนินรายการ คือ อาจารย์ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว จากศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการ
12.30 –13.00 น. ลงทะเบียน
13.00- 13.15 น. พิธีเปิดงานเสวนา
13.15 – 15.45 น. เสวนาวิชาการ “เล่ห์ลุนตยา: มนตร์เสน่ห์ของพม่าสู่นวนิยายไทย”
15.45-16.00 น. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความเห็น
16.00-16.15 น. พิธีปิดงานเสวนา

หมายเหตุ – บริเวณงานมีการโชว์ผ้าพิมพ์ลายลุนตยาจากร้านชเว
– กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
– รับอาหารว่างตอนลงทะเบียน
ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-943276 (ในเวลาราชการ) หรือทางเฟสบุ๊ค MyanmarCenterCMU

20370751_1808567205827754_834148073_n