20891302_1560207010702189_1798146074_n

วันไหว้ครูสาขาวิชาภาษาพม่า ประจำปี 2560

 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาพม่า เข้าร่วมงานไหว้ครูประจำปี 2560 ของคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 17 สิงหาคม 2560  เวลา 9:30-12:00 น.   และเข้าร่วมงานน้อมวันทาครูบาอาจารย์ ของสาขาวิชาภาษาพม่า ณ ศูนย์เมียนมาร์  คณะมนุษยศาสตร์   เวลา 16:30-18:00 น. มีการรับประทานอาหารร่วมกันและกิจกรรมพี่พบน้องสาขาวิชาภาษาพม่า บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน