20170906_104123

เสวนาพี่พบน้อง

สาขาวิชาภาษาพม่า ได้จัดกิจกรรม “พี่พบน้อง” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้อง HB7801  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานพี่ๆได้กลับมาเล่าประสบการณ์ในการทำงาน ที่เกี่ยวกับภาษาพม่า และประสบการณ์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์