DSC_0371

เสวนาวิชาการ “เล่ห์ลุนตยา: มนตร์เสน่ห์พม่าสู่นวนิยายไทย”

ศูนย์เมียนมาร์ ได้จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “เล่ห์ลุนตยา: มนตร์เสน่ห์พม่าสู่นวนิยายไทย” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง HB7606  โดยได้รัยเกียรติจาก  นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ  ผู้เขียนนวนิยายเรื่อง “เล่ห์ลุนตยา” มาเป็นวิทยากร