DSC_0132

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาจากภาควิชาภาษาพม่า มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง  ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  จำนวน 10 คน มาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560   โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งได้ศึกษาทั้งภาษาไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น ประเพณีลอยกระทง การทำกระทง การรำวงแบบไทย นอกจากนี้ยังได้ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพระธาตุหริภุญไชย วัดพระธาตุลำปางหลวง เวียงกุมกาม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ และยังได้ไปทำอาหารไทยที่วัดทรายมูลพม่าจังหวัดเชียงใหม่

* โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากการทำข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย (MOU)

« 1 of 3 »