DSC_0604

พิธีมอบประกาศนียบัตรนศ.แลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูลรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้ง    เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องHB7801

« 1 of 2 »