โปสเตอร์ เที่ยวพม่าอย่างสร้างสรรค์

เที่ยวเมียนมาร์อย่างสร้างสรรค์กับพี่จ่อย

ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาพม่าได้จัดกิจกรรม “เมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา”  ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย รวมทั้งกิจกรรม การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เที่ยวเมียนมาร์อย่างสร้างรรค์กับพี่จ่อย” เวลา 14.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง 7802 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

« 1 of 3 »