IMG20180421131734

กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ณ วัดทรายมูล (พม่า) 2/2560

เมื่อวันที่  21 เมษายน 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงเรียนวิชาภาษาพม่าพื้นฐาน 1 ในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ณ วัดทรายมูล (พม่า) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำ โม่งฮีนกา และ บูตีจ่อ เพื่อถวายแก่พระ นอกจากนี้ยังได้ฝึกสนทนาภาษาพม่าอีกด้วย

« 1 of 7 »