43203

รดน้ำดำหัว ครูบาอาจารย์

บรรดาศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เรียนภาษาพม่า ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “รดน้ำดำหัว ครูบาอาจารย์” สาขาวิชาภาษาพม่า ในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลาที่ 16.00 น. ณ ศูนย์เมียนมาร์ มช. ที่ผ่านมา ศิษย์ทั้งหลายได้นำน้ำขมิ้นส้อมป่อยและสรวยดอกไปขอขมาลาโทษครูบาอาจารย์ ตามธรรมเนียมประเพณีล้านนา นอกจากนี้ยังร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วย บรรยายกาศเป็นไปอย่างอบอุ่น