Category Archives: ข่าว

ข่าวสาร และข่าวกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เมียนมาร์

Lanna-Semina-12-02-2561

บรรยายพิเศษ “พลวัตแห่งความงาม แฟชั่น และแพรพรรณ: เมียนมาในวันวานสู่ยุคปัจจุบัน”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 13-:00-16:00  น.  ศูนย์ล้านนาศึกษาร่วมกับศูนย์เมียนมาร์  จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พลวัตแห่งความงาม แฟชั่น และแพรพรรณ: เมียนมาในวันวานสู่ยุคปัจจุบัน”  ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณทวีป  ฤทธินภากร  นักเขียนและนักวิชาการอิสระ  ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมมพ่า มาเป็นวิทยากร

Presentation1

ร่วมงาน 70th Anniversary of Independence Day สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

ตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบไปด้วย   อาจารย์ ดร.ศรันภัทร วงศ์พุฒิ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์  พันธุมินทร์ หัวหน้าสาขาภาษาพม่า  อาจารย์ ดร.อัมพิกา  รัตนพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์เมีนมาร์  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมงาน 70th  Anniversary of Independence Day แสดงความยินดี โดยมี Mr. Kaung San Lwin กงสุลใหญ่แห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดงาน และมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

DSC_0763

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาพม่า ครั้งที่ 9

สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาพม่า ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาพม่าได้แสดงความสามารถด้านการพูดภาษาพม่า  ณ ศูนย์เมียนมาร์  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

« 1 of 3 »

 

DSC_0604

พิธีมอบประกาศนียบัตรนศ.แลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูลรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้ง    เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องHB7801

« 1 of 2 »
DSC_0381 - Copy

โครงการความร่วมมือ TICA-CMU-MUFL

เมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ผู้บริหารจาก  Mandalay University of Foreign Language
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เดินทางมาเยือน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เข้าพบ
รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมเยือน ศูนย์เมียนมาร์

« 1 of 2 »
BI1A3792

Journalism Program, Department of Myanmar, University of Yangon เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เมียนมาร์

คณาจารย์ คณะวารสารศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาเมียนมาร์เข้าเยี่ยมชมศูนย์เมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และได้ร่วมหารือกับ รศ.อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาพม่า และ ดร.อัมพิกา  รัตนพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์เมียนมาร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

DSC_0132

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาจากภาควิชาภาษาพม่า มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง  ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  จำนวน 10 คน มาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560   โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งได้ศึกษาทั้งภาษาไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น ประเพณีลอยกระทง การทำกระทง การรำวงแบบไทย นอกจากนี้ยังได้ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพระธาตุหริภุญไชย วัดพระธาตุลำปางหลวง เวียงกุมกาม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ และยังได้ไปทำอาหารไทยที่วัดทรายมูลพม่าจังหวัดเชียงใหม่

* โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากการทำข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย (MOU)

« 1 of 3 »
DSC_0371

เสวนาวิชาการ “เล่ห์ลุนตยา: มนตร์เสน่ห์พม่าสู่นวนิยายไทย”

ศูนย์เมียนมาร์ ได้จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “เล่ห์ลุนตยา: มนตร์เสน่ห์พม่าสู่นวนิยายไทย” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง HB7606  โดยได้รัยเกียรติจาก  นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ  ผู้เขียนนวนิยายเรื่อง “เล่ห์ลุนตยา” มาเป็นวิทยากร

20891302_1560207010702189_1798146074_n

วันไหว้ครูสาขาวิชาภาษาพม่า ประจำปี 2560

 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาพม่า เข้าร่วมงานไหว้ครูประจำปี 2560 ของคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 17 สิงหาคม 2560  เวลา 9:30-12:00 น.   และเข้าร่วมงานน้อมวันทาครูบาอาจารย์ ของสาขาวิชาภาษาพม่า ณ ศูนย์เมียนมาร์  คณะมนุษยศาสตร์   เวลา 16:30-18:00 น. มีการรับประทานอาหารร่วมกันและกิจกรรมพี่พบน้องสาขาวิชาภาษาพม่า บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน

1

การประชุมติดตามผลการทำงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ Mandalay University of Foreign Languages

รศ.อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร. อัมพิกา รัตนพิทักษ์ เดินทางไปร่วมประชุม The 1st PSC Meeting ร่วมกับ TICA  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  และคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก  Mandalay University of Foreign Languages (MUFL)   เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  การประชุมติดตามผลการทำงานภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ณ Mandalay University of Foreign Languages