Category Archives: ข่าว

ข่าวสาร และข่าวกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เมียนมาร์

IMG20180421131734

กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ณ วัดทรายมูล (พม่า) 2/2560

เมื่อวันที่  21 เมษายน 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลงเรียนวิชาภาษาพม่าพื้นฐาน 1 ในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ณ วัดทรายมูล (พม่า) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำ โม่งฮีนกา และ บูตีจ่อ เพื่อถวายแก่พระ นอกจากนี้ยังได้ฝึกสนทนาภาษาพม่าอีกด้วย

« 1 of 7 »
43203

รดน้ำดำหัว ครูบาอาจารย์

บรรดาศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่เรียนภาษาพม่า ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “รดน้ำดำหัว ครูบาอาจารย์” สาขาวิชาภาษาพม่า ในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลาที่ 16.00 น. ณ ศูนย์เมียนมาร์ มช. ที่ผ่านมา ศิษย์ทั้งหลายได้นำน้ำขมิ้นส้อมป่อยและสรวยดอกไปขอขมาลาโทษครูบาอาจารย์ ตามธรรมเนียมประเพณีล้านนา นอกจากนี้ยังร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วย บรรยายกาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

โปสเตอร์ เที่ยวพม่าอย่างสร้างสรรค์

เที่ยวเมียนมาร์อย่างสร้างสรรค์กับพี่จ่อย

ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาพม่าได้จัดกิจกรรม “เมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา”  ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย รวมทั้งกิจกรรม การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เที่ยวเมียนมาร์อย่างสร้างรรค์กับพี่จ่อย” เวลา 14.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง 7802 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

« 1 of 3 »
web

เมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “เมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา” โดยได้รับเกียรติจากท่านกงสุลเมียนมาร์ ณ นครเชียงใหม่กล่าวเปิดงาน  ท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ประภา สุขเกษม กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์อุบลรัตน์  พันธุมินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาพม่า กล่าวรายงาน  ณ ลานใต้อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาที่เรียนภาษาพม่าได้แสดง ความสามารถในด้านต่าง ๆ กิจกรรมมีทั้งวิชาการ การแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาพม่า รวมทั้งกิจกรรม นันทนาการต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีการเรียนการสอนภาษาพม่าได้ เข้าร่วมแข่งขันด้วย

ในงานดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาร์ ได้แก่  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาพม่า   การประกวดคัดลายมือภาษาพม่า   การประกวดร้องเพลงพม่า   การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ด้วย

« 1 of 3 »
web

เชิญร่วมงาน “เมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา”

poster สงกรานต์

สงกรานต์พม่าปีนี้

พบกับ!!!    การแสดงฟ้อนพม่า  ในพิธีเปิด

-กิจกรรมภายในงานให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิเช่น ประกวดร้องเพลงพม่า   ประกวดสุนทรพจน์ภาษาพม่า

พบกับ!!!!

นิทรรศการต่างๆภายในงาน ทั้ง นิทรรศการผ้าลุนตยา  นิทรรศการเกี่ยวกับ สงกรานต์พม่า และนิทรรศการหนังสือที่เกี่ยวกับ ภาษาพม่า อีกด้วย!!!

และพบกับ!!!!

ร้านขายอาหารพม่าอีก

Lanna-Semina-12-02-2561

บรรยายพิเศษ “พลวัตแห่งความงาม แฟชั่น และแพรพรรณ: เมียนมาในวันวานสู่ยุคปัจจุบัน”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 13-:00-16:00  น.  ศูนย์ล้านนาศึกษาร่วมกับศูนย์เมียนมาร์  จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พลวัตแห่งความงาม แฟชั่น และแพรพรรณ: เมียนมาในวันวานสู่ยุคปัจจุบัน”  ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณทวีป  ฤทธินภากร  นักเขียนและนักวิชาการอิสระ  ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมมพม่า มาเป็นวิทยากร

Presentation1

ร่วมงาน 70th Anniversary of Independence Day สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

ตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบไปด้วย   อาจารย์ ดร.ศรันภัทร วงศ์พุฒิ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์  พันธุมินทร์ หัวหน้าสาขาภาษาพม่า  อาจารย์ ดร.อัมพิกา  รัตนพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์เมีนมาร์  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมงาน 70th  Anniversary of Independence Day แสดงความยินดี โดยมี Mr. Kaung San Lwin กงสุลใหญ่แห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดงาน และมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

DSC_0763

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาพม่า ครั้งที่ 9

สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนกระบวนวิชาภาษาพม่า ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาพม่าได้แสดงความสามารถด้านการพูดภาษาพม่า  ณ ศูนย์เมียนมาร์  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

« 1 of 3 »

 

DSC_0604

พิธีมอบประกาศนียบัตรนศ.แลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูลรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้ง    เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องHB7801

« 1 of 2 »
DSC_0381 - Copy

โครงการความร่วมมือ TICA-CMU-MUFL

เมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ผู้บริหารจาก  Mandalay University of Foreign Language
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เดินทางมาเยือน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เข้าพบ
รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมเยือน ศูนย์เมียนมาร์

« 1 of 2 »