Category Archives: ประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เมียนมาร์ เช่นการรับสมัคร การให้ทุน เป็นต้น

web

เชิญร่วมงาน “เมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา”

poster สงกรานต์

สงกรานต์พม่าปีนี้

พบกับ!!!    การแสดงฟ้อนพม่า  ในพิธีเปิด

-กิจกรรมภายในงานให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิเช่น ประกวดร้องเพลงพม่า   ประกวดสุนทรพจน์ภาษาพม่า

พบกับ!!!!

นิทรรศการต่างๆภายในงาน ทั้ง นิทรรศการผ้าลุนตยา  นิทรรศการเกี่ยวกับ สงกรานต์พม่า และนิทรรศการหนังสือที่เกี่ยวกับ ภาษาพม่า อีกด้วย!!!

และพบกับ!!!!

ร้านขายอาหารพม่าอีก

20401089_1808567219161086_136402313_n

เสวนาวิชาการ “เล่ห์ลุนตยา: มนตร์เสน่ห์ของพม่าสู่นวนิยายไทย”

ศูนย์เมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่อง
“เล่ห์ลุนตยา: มนตร์เสน่ห์ของพม่าสู่นวนิยายไทย”
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้อง HB7801 อาคาร HB7
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 13.00-16.00 น.
วิทยากร คือ นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ ผู้เขียนนวนิยายเรื่อง “เล่ห์ลุนตยา”
ผู้ดำเนินรายการ คือ อาจารย์ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว จากศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการ
12.30 –13.00 น. ลงทะเบียน
13.00- 13.15 น. พิธีเปิดงานเสวนา
13.15 – 15.45 น. เสวนาวิชาการ “เล่ห์ลุนตยา: มนตร์เสน่ห์ของพม่าสู่นวนิยายไทย”
15.45-16.00 น. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความเห็น
16.00-16.15 น. พิธีปิดงานเสวนา

หมายเหตุ – บริเวณงานมีการโชว์ผ้าพิมพ์ลายลุนตยาจากร้านชเว
– กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
– รับอาหารว่างตอนลงทะเบียน
ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-943276 (ในเวลาราชการ) หรือทางเฟสบุ๊ค MyanmarCenterCMU

20370751_1808567205827754_834148073_n

17021541_1820312901554470_6106913261650971809_n (2)

เสวนาวิชาการ “เมียนมาร์วาณิชในดินแดนล้านนา”

ศูนย์เมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง
“เมียนมาร์วาณิชในดินแดนล้านนา”
วิทยากร ดร.ธัญญารัตน์ อภิวงค์ จาก ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง HB7802
อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 053943276   
อีเมล์ myanmarstudycentercmu@gmail.com

 

Presentation1

สาชาวิชาภาษาพม่า มช. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ โทร 053-943274

ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าการศึกษา มช. โทร 053-948914, 053-948918

สาขาวิชาภาษาพม่า โทร 053-943246-47 ต่อ 116, 121 หรือ 053-943276

facebook  – Burmese Learners CMU หรือ Myanmar Center CMU

 

ลงเว็บคณะ

เสวนาวิชาการ “เฮินไต” ในเมิงม่าน

 

ศูนย์เมียนมาร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเรื่อง “เฮินไต” ในเมิงม่าน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 14 กันยายน 2559 13.00-16.00 น. ห้อง HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม  โทร 053-943276  อีเมล์ myanmarcenter@cmu.ac.th, myanmarstudycentercmu@gmail.com

ภาษาพม่า-ประสบการณ์และโอกาส

ภาษาพม่า: ประสบการณ์และโอกาส

 

สาขาวิชาภาษาพม่า ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ประสบการณ์การเรียนภาษาพม่า ณ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ของนศ. วิชาโท ภาษาพม่า มช.  และโอกาสในการทำงานที่ใช้ภาษาพม่าจากภาคเอกชน

ติดต่อสอบถาม  โทร 053-943276

อีเมล์ myanmarcenter@cmu.ac.th, myanmarstudycentercmu@gmail.com